Цветове (лирика)

1f0b114751cfd7a94cf269943402b867Нощта се спусна черна, а звездите

обсипват тъмносиньото небе

и в яркожълто светят, светят,

в Земята вперили уплашено лице.

 

А тя, Земята, синята планета

в червени пламъци разкъсана гори –

потопи сиви, земетръси и… кланета…

и милиарди страдащи очи…

 

Зелено-синьото, поддържащо живота,

преминало през бури, болести, войни,

започва да мъсти. И силен, черен грохот

ще срещнат хората. И яркожълтите звезди.

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...